System Memory


CORSAIR VENGEANCE RGB 96GB (2x48GB) DDR5 RAM 6400MT/s CL32 Memory Kit — Black
CORSAIR VENGEANCE RGB 96GB (2x48GB) DDR5 RAM 6400MT/s CL32 Memory Kit — Black

CORSAIR VENGEANCE RGB 96GB (2x48GB) DDR5 RAM 6400MT/s CL32 Memory Kit — Black

96GB (2x48), DDR5, 6400MT/s, CL32, 1.40V , 32-40-40-84 , Yes, Yes

JOD 359.00

CORSAIR VENGEANCE RGB 48GB (2x24GB) DDR5 RAM 6000MT/s CL36 Memory Kit — Black
CORSAIR VENGEANCE RGB 48GB (2x24GB) DDR5 RAM 6000MT/s CL36 Memory Kit — Black

CORSAIR VENGEANCE RGB 48GB (2x24GB) DDR5 RAM 6000MT/s CL36 Memory Kit — Black

48GB (2x24), DDR5, 6000MT/s, CL36, 1.40V , 36-44-44-96 , Yes, Yes

JOD 159.00

CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 RAM 7200MT/s CL34 Memory Kit — Black
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 RAM 7200MT/s CL34 Memory Kit — Black

CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 RAM 7200MT/s CL34 Memory Kit — Black

32GB (2x16), DDR5, 7200MT/s, CL34, 1.45V , 34-44-44-96 , Yes, Yes

JOD 149.00

CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 RAM 6600MT/s CL38 Memory Kit — Black
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 RAM 6600MT/s CL38 Memory Kit — Black

CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 RAM 6600MT/s CL38 Memory Kit — Black

32GB (2x16), DDR5, 6600MT/s, CL38, 1.40V, 38-48-48-106 , Yes, Yes

JOD 129.00

CORSAIR VENGEANCE RGB 64GB (2x32GB) DDR5 RAM 6000MT/s CL30 Memory Kit — White
CORSAIR VENGEANCE RGB 64GB (2x32GB) DDR5 RAM 6000MT/s CL30 Memory Kit — White

CORSAIR VENGEANCE RGB 64GB (2x32GB) DDR5 RAM 6000MT/s CL30 Memory Kit — White

64GB (2x32), DDR5, 6000MT/s, CL30, 1.40V, 30-36-36-76, Yes, Yes

JOD 219.00

CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 RAM 6000MT/s CL30 Memory Kit — White
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 RAM 6000MT/s CL30 Memory Kit — White

CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 RAM 6000MT/s CL30 Memory Kit — White

32GB (2x16), DDR5, 6000MT/s, CL30, 1.40V, 30-36-36-76, Yes, Yes

JOD 129.00